03
Feb

Izmjene zakona po 4. krugu porezne reforme

Dobrodošli u 4. kolo porezne reforme od 01.01.2020., pogledajmo koje kuglice nam je izbacilo. Uzmite svoje listiće i olovke i zaokružite brojeve koji se tiču Vašeg poslovanja. Sretno svima!

Kao i svaka nova godina i ova nam donosi brojne nove zakone, propise, izmjene zakona, poboljšanja, rasterećenja i ostale izazove poduzetničkog života. Sad kad smo sve pročitali, rezimirali i prespavali i krećemo u punu primjenu najvažnije prikazujemo u nastavku.

 

1. POREZ NA DOHODAK odnosno izmjene vezane za plaće

POVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA sa 3.800,00 kn na 4.000,00 kn ( primjena za isplate plaća u 01/20 za plaće za 12/19 ).NOVI IZNOSI ZA MINIMALNE PLAĆE radnika i direktora ( primjena za isplate plaća u 02/20 za plaće za 01/20 ).

 

NOVI IZNOSI (2020.)

(bruto plaća / neto plaća) HRK

STARI IZNOSI (2019.)

(bruto plaća / neto plaća) HRK
RADNICI  B 4.062,51 / N 3.200,00 B 3.750,00 / N 3.000,00
DIREKTORI  B 5.491,20 / N cca 4.225,00 B 5.682,30 / N cca 4.334,00

 


NOVI IZNOSI ( OSNOVICA ZA OBRAČUN ) DOPRINOSA ( primjena za obračun doprinosa u 02/20 za 01/20 )

 

NOVI IZNOSI (2020.)

(bruto plaća / neto plaća) HRK

STARI IZNOSI (2019.)

(bruto plaća / neto plaća) HRK
OBRTNICI OSN 5.682,30 / DOP 2.074,05 OSN 5.491,20 / DOP 2.004,29
PAUŠALNI OBRTNICI OSN 3.496,80 / DOP 1.276,33 OSN 3.379,20 / DOP 1.233,41
ODVJETNICI OSN 9.616,20 / DOP 3.509,91 OSN 9.292,80 / DOP 3.391,87
OPG-i OSN 4.808,10 / DOP 1.754,97 OSN 4.646,40 / DOP 1.695,94
OBRTNICI „DOBITAŠI” (poduzetnička plaća) OSN 9.616,20 / DOP 3.509,91 OSN 9.292,80 / DOP 3.391,87

 

 

NEOPOREZIVI DODACI ZA RADNIKE

 • povećanje iznosa neoporezive prigodne nagrade ( božićnica, regres, uskrsnica ) sa 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje po radniku,
 • mogućnost plaćanja premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca svojim radnicima na temelju vjerodostojne dokumentacije ( police osiguranja ) do 2.500,00 kn godišnje neoporezivo po radniku koje su podmirene bezgotovinskim putem. Uplatitelj premije osiguranja može biti samo poslodavac te je navedenu uplatu potrebno izvjestiti Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca s danom uplate ili slijedećim danom,
 • NAGRADE UČENICIMA DUALNOG OBRAZOVANJA – mogućnost plaćanja nagrade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja neoporezivo do 1.750,00 kn.
 • DUALNO OBRAZOVANJE je sustav stručnog osposobljavanja ili naukovanja pri kojem su učenici od početka školovanja 'zaposleni' u tvrtkama. Osposobljavanje se odvija manjim dijelom u školi, a većim dijelom u tvrtki poslodavca. Poslodavac za ovakav oblik osposobljavanja učenika mora imati licencu. Preduvjet za dualno obrazovanje je ugovor o stručnom osposobljavanju, strukovna škola koju će učenik pohađati lokacijski mora biti smještena u istoj regiji kao i poslodavac, stručni dio školovanja odvija se u poduzeću, a teorijski dio preuzima škola. Dualno obrazovanje može trajati od jedne do pet godina.HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA ili popularno CRO-KARTICA – primjena od 01.04.2020. !

 • mogućnost podmirivanja troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika od strane poslodavca svojim radnicima do 2.500,00 kn neoporezivo po radniku,
 • pod 'radnicima' podrazumijevaju se sve fizičke osobe u RH koje su u radnom odnosu kod poslodavca temeljem važećeg ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, uključujući i direktore poduzeća zaposlene u svojim poduzećima, obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici,
 • poslodavci koji odluče isplaćivati svojim radnicima i sebi ovu neoporezivu naknadu, uplaćivat će određeni iznos na račun odabrane banke za pojedinog radnika te će banka taj iznos pod navedenim imenom i prezimenom radnika 'prebacivati' i 'puniti' CRO-KARTICU radnika – ovo će trebati dodatno pojasniti u trenutku realizacije,
 • HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA izdavat će se na ime i prezime radnika te će omogućavati bezgotovinska plaćanja roba i usluga. Kartica će biti debitna ( Mastercard ili VISA ) bez odgode plaćanja ( izvršenje transakcije biti će moguće ukoliko na kartičnom računu postoje dostatna sredstva za plaćanje ). Izrada kartice koštat će 15,00 kn ( ovisno o ponudi banke ), imati će rok važenja 4 godine i funkcionirat će putem PIN-a. Izdavat će ju bankarske institucije odabrane javnim natječajem u okviru ponude koju će same formirati.
 • HRVATSKU TURISTIČKU KARTICU korisnici će moći koristiti u poslovnim subjektima u RH koji će posjedovati odgovarajući POS uređaj i koji će biti registrirani za obavljanje djelatnosti smještaja ( NKD razred 55 ) i pripreme i usluživanja hrane i pića ( NKD razred 56 ).
 • HRVATSKA TURISTIČKA KARTICA ulazi u upotrebu od 01.04.2020. i prema najavljenom moći će se koristiti samo izvan sezone, u razdoblju od listopada do travnja.SMANJENJE / OSLOBOĐENJE OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK ZA 'MLADE'
Porezna obveza plaćanja poreza i prireza po osnovi plaće smanjuje se odnosno ukida za 'mlade' porezne obveznike po slijedećem kriteriju:

 • do 25 godina života ( svi rođeni 1995. godine na dalje ) za 100 % odnosno ukida se,
 • 26 do 30 godina života ( svi rođeni 1990. - 1994. godine ) 50 % odnosno smanjuje se.

Ova olakšica neće se ostvarivati mjesečno, na svakoj plaći ( poslodavci neće obračunavati umanjenje odnosno 100 %-tno ukidanje ), već će se obračunavati na kraju godine prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak iliti porezne prijave.

 

2. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST odnosno izmjene vezane za PDV – u primjeni od 01.01.2020. !

PDV 24 % ?
Ukida se najavljeno smanjenje opće stope PDV-a sa 25 % na 24 %.
PDV i dalje do daljnjega ostaje 25 %.

PDV 13 % ?
Promijenila se porezna stopa PDV-a sa 25 % na sniženu stopu od 13 % za:

 • pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti,
 • pripremanje i usluživanje jela i slastica i isporuka pripremljenog jela i slastica sa ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju,
 • dodatne usluge koje uključuju posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.
 • VAŽNO! Pića / napici ostaju na 25 %! Shake je hladni napitak, ne slastica!

 

3. POREZ NA DOBIT odnosno izmjene vezane za porez na dobit – u primjeni od 01.01.2020. !

STOPE POREZA NA DOBIT
Povećao se iznos ostvarenog prihoda koji se oporezuje po nižoj stopi poreza na dobit:

 • 12 % za ostvareni prihod u poreznom razdoblju do 7.500.000,00 kn,
 • 18 % za ostvareni prihod u poreznom razdoblju od 7.500.000,00 kn.

PRELAZAK NA OBRAČUN PO NOVČANOM NAČELU
Porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju ( prethodne godine ) nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn može prijeći na sustav obračuna PDV-a po novčanom načelu odnosno prema naplaćenim naknadama. Do sada je ovaj prag bio 3.000.000,00 kn.

NOVI ROKOVI ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE
Skraćen je rok za podnošenje porezne prijave u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije na 30 dana, a po okončanju stečaja ili likvidacije / prestanka po skraćenom postupku bez likvidacije na 8 dana od isteka poreznog razdoblja.
Poduzeća koja se zatvaraju prema skraćenom postupku bez likvidacije bit će u obvezi podnositi PD obrazac prema navedenim rokovima.
* Stečajna / likvidacijska masa također se smatraju obveznicima poreza na dobit.

4. FISKALIZACIJA odnosno izmjene vezane uz promet gotovinom

FISKALIZACIJA PRATEĆIH DOKUMENATA – primjena od 01.04.2020. !

Izmjenama Zakona uvodi se obveza fiskalizacije za prateće dokumente poput ponude, narudžbe, predračuna i slično za sve obveznike fiskalizacije. To znaći da će svi dokumenti koji se izdaju prije samog računa, a sadrže podatke o plaćanju i natpis „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN” te koji se izdaju kada je sasvim izvjesno da će nastupiti plaćanje gotovinom ili karticama morati biti također fiskalizirani. Fiskalizacija pratećih dokumenata vršit će se na isti način kao i fiskalizacija računa, kroz sustav ePorezne i sadržavat će iste oznake JIR i ZKI.
VAŽNO!
O ovome ćemo još govoriti prije stupanja na snagu – u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zakona, obveznici fiskalizacije bit će dužni nadopuniti podatke o poslovnim prostorima dodjelom posebne oznake za fiskalizaciju pratećih dokumenata. Također, propisuje se da će ministar financija donijeti sadržaj i oblik novih obrazaca te način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima.
JOŠ VAŽNIJE!
Ako izdajete prateće dokumente ovog oblika i obveznik ste fiskalizacije porezna uprava poziva da se na vrijeme obratite svojim proizvođačima / održavateljima fiskalnih blagajni!
Ako nemate prateće dokumente ništa ne trebate prilagođavati u svom poslovanju vezano za ovu temu.

QR KOD NA RAČUNIMA – primjena od 01.01.2021. !
Svi fiskalni računi koji se naplaćuju sredstvom koje se smatra prometom gotovine ( gotovina ili kartica ) morat će sadržavati QR kodove kao obavezan sadržaj računa.Ministar financija propisat će način generiranja QR koda, podatke koje mora sadržavati i tip zapisa.

5. OPĆI POREZNI ZAKON

OBILJEŽJA NESAMOSTALNOG RADA
Propisani su elementi koji pobliže određuju kriterije u vezi obilježja nesamostalnog rada za pojedine slučajeve gdje se sumnja na korištenje poreznih pogodnosti protivno zakonu.

To su slučajevi kada:

 • porezni obveznik naručitelj posla s isporučiteljem posla ( koji ima obilježje nesamostalnog rada ) ili obrnuto ugovara druge načine i / ili oblike plaćanja takvog posla, a ti oblici oporezivi su nižim stopama npr. umjesto zapošljavanja isporučitelja posla na ugovor o radu ugovara se suradnja na način da se posao fakturira,
 • poduzetnik često mijenja organizacijski oblik kojim posluje npr. za ugovorene poslove jedan organizacijski oblik zamjenjuje drugim koji je oporeziv nižim stopama,
 • poduzetnik koristi povezana društva isključivo sa svrhom izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja obveza.

ODABIR POREZNIH OBVEZNIKA ZA NADZOR I ...
Po novom OPZ ( Opći porezni zakon ) propisuje način na koji porezno tijelo 'odabire' poreznog obveznika kod kojeg vrši nadzor. Vodit će se kriterijima 'porezne snage' poreznog obveznika i procjenom rizika. Prema tome, prioritet u nadzoru imat će veliki porezni obveznici, porezni obveznici povezane osobe te oni kod kojih, prema novim odredbama zakona o nesamostalnom radu, postoji sumnja na korištenje poreznih pogodnosti protivno zakonu.

... POREZNI PREKŠAJI
Nadopunjuju se odredbe o vrsti i težini poreznog prekršaja te kažnjavanje istih.

NAJTEŽI POREZNI PREKRŠAJI – kazna 20.000,00 – 500.000,00 kn
- nečuvanje poslovnih knjiga, evidencija i knjigovodstvenih dokumenata u propisanim rokovima!

TEŽI POREZNI PREKRŠAJI – kazna 5.000,00 – 300.000,00 kn
- evidencija o dnevnom gotovinskom prometu ne vodi se na lokaciji gdje se stvarno i odvija te se ne osigurava njezina dostupnost poreznom tijelu,
- nevođenje poslovnih knjiga i pripadajućih evidencija u skladu s načinom oporezivanja,
- pri vođenju poslovnih knjiga i pripadajućih evidencija u elektroničkom obliku ne osiguravaju se raspoloživi i čitljivi podaci.

LAKŠI POREZNI PREKRŠAJI – kazna 2.000,00 – 200.000,00 kn
- neadekvatno i nepravovremeno popisivanje imovine i obveza.

6. DODATNO – primjena od 01.01.2020. !

Od 01.01.2020. ukinuta je obveza plaćanja turističke članarine za NKD razrede odnosno djelatnosti:

 • 50.2 Pomorski i obalni prijevoz robe,
 • 50.4 Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima,
 • 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom,
 • 58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa,
 • 58.21 Izdavanje računalnih igara,
 • 58.29 Izdavanje ostalog softvera,
 • 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i TV programa,
 • 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s nima,
 • 63 Informacijske uslužne djelatnosti,
 • 69.2 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,
 • 74.2 Fotografske djelatnosti,
 • 74.3 Prevoditeljske djelatnosti,
 • 77.22 Iznajmljivanje videokaseta i diskova,
 • 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj industriji,
 • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo,
 • 93.11 Rad sportskih objekata,
 • 93.13 Fitnes centri,
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti,
 • 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda,
 • 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje i
 • 96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

IZVORI:

Porezna uprava: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/PoreznaReforma2019.aspx
TEB – poslovno savjetovanje: https://www.teb.hr/novosti/2019/objavljene-izmjene-poreznih-propisa-od-112020/
Časopis RiPUP ( tiskano izdanje )

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !