06
Nov

E-RAČUNI – BUDUĆNOST FAKTURIRANJA

Posebnu pažnju ovoj obavijesti trebate posvetiti ako poslujete sa poslovnim subjektima obveznicima Zakona o javnoj nabavi (zaplaviš "poslovnim subjektima obveznicima Zakona o javnoj nabavi" i linkaš na popis u prilogu) na temelju ugovora o javnoj nabavi. 01.12.2018. na snagu stupa Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.


O čemu se radi?

Svi poslovni subjekti u RH koji se financiraju iz državnog proračuna od datuma 01.12.2018. obvezni su sve ulazne račune zaprimati u elektroničkom obliku, a od 01.07.2019. takve račune obvezni su i izdavati za slijedeće poslove:

  • elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava,
  • elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Na koga se odnosi zakon?

  • na javne i sektorske naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave.

Što to znači za Vas?

Ako poslujete s takvim poslovnim subjektima, nakon 01.12.2018. više im nećete moći poslati račun u pisanom obliku već isključivo e-račun.
Samim time, ukoliko ga poslovni subjekt ne zaprimi u obliku e-računa nije ga dužan niti platiti.
Od 01.07.2019. takav poslovni subjekt bit će u obvezi i Vama poslati isključivo e-račun.

Kako Vam mi možemo u tome pomoći?

Nakon informiranja u firmama koje nude uslugu e-računa mi smo odlučili ponuditi našim klijentima da e-račune šalju preko nas.
Imamo certifikat preko FINA-e i uz punomoć, koja će se moći potpisati kod nas u knjigovodstvu, mi ćemo uz naknadu za vršiti navedenu uslugu.

Želite sami izdavati i slati e-račune?

I tu Vam možemo pomoći. U nastavku dajemo kratki pregled servisa koji nude takvu uslugu gdje se možete informirati:

FINA: https://www.fina.hr/default.aspx?sec=1354
MOJ E-RAČUN: https://www.moj-eracun.hr/cms/naslovna/
EFAKTURA: https://efaktura.hr/hr

Sretno!

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !