28
Dec

Obveza plaćanja doprinosa za direktore i članove uprave trgovačkih društava u 2019. godini.

Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji stupa na snagu 01.01.2019. i predlaže propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa za direktora ili člana uprave poduzeća.

Prema neslužbenim objašnjenima Zakonodavca uočene su određene neprihvatljive pojave izbjegavanja odnosno minimiziranja iznosa doprinosa na način da se pojedinci zapošljavaju kao direktori poduzeća na nepuno radno vrijeme koje nerijetko iznosi tek 1h tjedno odnosno 12 minuta dnevno. Na taj način razmjerno umanjuju osnovnicu za obračun obveznih doprinosa.

Slijedom toga donesen je novi Zakon koji propisuje minimalnu godišnju osnovicu* za obračun doprinosa kojom bi se izjednačio iznos obveznih doprinosa za sve oblike zapošljavanja direktora odnosno članova uprave.
* U Zakonu se ne navode točne osnovice niti način propisivanja osnovice za obračun već se kratko govori kako će ministar financija donijeti odluke o iznosima osnovica u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

„Godišnja osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge (...)” (Članak 187.e ZIDZD)


PRIMJER:
Direktor poduzeća prijavljen je u poduzeću na pola radnog vremena i za to plaća doprinose u iznosu 2000,00 kn/mj*.
Novi Zakon reći će da su obvezni mjesečni doprinosi za direktora poduzeća 3000,00 kn bez obzira na koje radno vrijeme on bio prijavljen.
U tom slučaju direktor iz primjera će morati platiti 1000,00 kn razlike mjesečno ili se odmah prijaviti na propisani iznos ili više.
* iznosi iz primjera su izmišljeni.

Utvrđivanje godišnje osnovice, vrste i i godišnje iznose doprinosa, razdoblje na koje se obveza odnosi te razlike u iznosima plaćenih i propisanih obveznih doprinosa vršit će Porezna uprava putem izdanog rješenja. Rješenje će se odnositi na jednu kalendarsku godinu za koju postoji obveza i predstavljat će konačnu obvezu doprinosa za navedenu godinu. Prema rješenju konačna obveza dospjevat će na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja. (Članak 187.g ZIDZD)

Važno je napomenuti da ovaj Zakon nije primjenjiv na obvezu isplate neto plaće već samo na obvezu plaćanja doprinosa.

DIREKTORI/ČLANOVI UPRAVE OSIGURANI PO DRUGOJ OSNOVI (zaposleni kod drugog poslodavca, obrtnici i sl.)

Navedeni Zakon ne samo da bi bio primjenjiv na direktore zaposlene u vlastitim poduzećima, već i na one koji su osigurani po drugoj osnovi – zaposleni kod drugog poslodavca ili obrtnici s osnovicom manjom od propisane i sl.

Direktorima poduzeća koji su osigurani po drugoj osnovi prema ovom Zakonu utvrđivat će se razlika obveze doprinosa u slučajevima kada su prijavljeni na osnovicu manju od propisane.

NPR. to znači da će direktori koji rade kod drugog poslodavca i primaju plaću manju od minimalne direktorske plaće propisane ovim Zakonom morati plaćati razliku doprinosa do minimalne direktorske plaće.

U ovom slučaju Zakon će se primjenjivati na isti način kao i za direktore prijavljene u vlastitim poduzećima.

DIREKTORI/ČLANOVI UPRAVE UMIROVLJENICI

Za člana uprave ili direktora trgovačkog društva korisnika mirovine (osim korisnika invalidske mirovine) ne utvrđuje se propisana obveza doprinosa.

To znači da se korisnici starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika te po novom od 01.01.2019. i starosne mirovine prema posebnim propisima (to su umirovljene vojne osobe, policijski službenici, ovlaštene službene osobe, hrvatski branitelji i ratni vojni invalidi) mogu bez brige prijaviti za rad u nepunom radnom vremenu do polovice punog radnog vremena bez da ostanu bez utvrđene mirovine.

!!! U ovom slučaju predlažemo da, prije poduzimanja bilo kakve akcije vezane za prijavu umirovljenika u poduzeće, pronađete rješenje o mirovini i s njim posjetite nadležnu ispostavu mirovinskog osiguranja te provjerite jeste li kandidat za prijavu, a da pri tome i dalje imate pravo primati svoju mirovinu.
Iz iskustva znamo da jedan članak rješenja o statusu umirovljenika može igrati veliku ulogu u tome hoćete li ostati bez mirovine ili ju i dalje primati !!!

Za kraj dovoljno je još napomenuti kako će se obračun plaće prema novim osnovicama početi primjenjivati na obračunu u veljači za isplatu plaće za siječanj 2019. godine. To Vam daje mjesec dana vremena da riješite svoj status u vlastitom poduzeću, a možda i priliku da zatražite povišicu kod drugog poslodavca. Na Vama je odlučiti hoćete li ovo gledati kao priliku ili kao novo opterećenje.

Disclaimer: Ovaj članak je isključivo informativnog karaktera i ne sadži odredbe novog Zakona u cijelosti već samo njegove djelove koji su najčešće primijenjivi u praksi. Postoji puno varijacija na ovu temu ovisno o mnogo individualnih parametara pa savjetujemo da se prije poduzimanja akcija „na svoju ruku” posavjetujete sa svojim knjigovođom ili se informirate u našem knjigovodstvu.

IZVOR: Časopis „Računovodstvo i porezi u praksi”, 12/2018, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2063.html

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !