Obveza plaćanja doprinosa za direktore i članove uprave trgovačkih društava u 2019. godini.

Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji stupa na snagu 01.01.2019. i predlaže propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa za direktora ili člana uprave poduzeća.

NEOPOREZIVE ISPLATE OD 01.12.2018. - novo

Dana 30. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama broj 106/18 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. prosinca 2018. godine. Prema navedenom Pravilniku od 1. prosinca 2018. godine porez na dohodak se ne plaća na isplaćene nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do 5.000,00 kuna.

Izrada financijskog plana za udruge – rok 31.12.2018.

Financijski plan za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine potrebno je usvojiti najkasnije do 31.12.2018. U njemu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga udruga ostvariti u 2019. godini.

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !