Promjene u ovrsi na plaći od 3. kolovoza 2017.

U drugoj polovini srpnja Hrvatski sabor je usvojio novele Ovršnog zakona.

Tako dana 3. kolovoza 2017. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, osim nekoliko odredaba koje stupaju na snagu 1. rujna 2017. (te odredbe uređuju provedbu ovrhe radi naplate neisplaćenih tražbina po osnovi plaće, izravnu naplatu novčane tražbine, te pitanja naplate zadužnice i ona vezana uz izvansudsku ovrhu).