13
Jun

VODIČ - zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja

Od 01.01.2021. zapošljavanje stranih radnika iz trećih zemalja regulirano je online putem preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Umjesto prijašnjeg 'sustava godišnjih kvota' uveden je TEST TRŽIŠTA RADA kao korak koji prethodi izdavanju dozvole za boravak i rad stranih državljana.

Uvođenjem testa tržišta rada Poslodavac je dužan provjeriti ima li mogućnosti zaposliti domaćeg radnika prije nego se odluči na zapošljavanje stranca. Poslodavac podnosi zahtjev za provedbu testa tržišta rada putem online aplikacije u kojem navodi podatke i uvjete radnog mjesta za koje traži radnika. 

TEST TRŽIŠTA RADA traje 15 dana od podnošenja zahtjeva.

Tijekom tog razdoblja HZZ provjerava domaće tržište rada kako bi utvrdio ima li među nezaposlenima u RH osoba koje udovoljavaju uvjetima radnog mjesta navedenima u zahtjevu Poslodavca. Ukoliko među domaćim radnicima pronađu radnika koji odgovara traženom radnom mjestu, upućuju Radnika Poslodavcu. Poslodavac je dužan primiti svakog upućenog radnika te izvjestiti o ishodu upućivanja. Na temelju dobivenih informacija te informacija prikupljenih od upućenih radnika, HZZ dostavlja obavijest o provedenom testu tržišta rada.

U slučaju pozitivne obavijesti Poslodavac podnosi ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD radnika iz trećih zemalja u roku od 90 dana. Podnošenje zahtjeva vrši se i dalje prema Ministarstvu unutarnjih poslova, elektroničkim putem, također preko online aplikacije HZZ-a.

Zahtjevu za dozvolu za boravak i rad prilaže se:

 • ugovor o radu i
 • dokaz o ispunjavanju zahtjeva koje je Poslodavac naveo u testu za tržište rada (razina obrazovanja radnika, kvalifikaciju, radno iskustvo i sl.).

U postupku obrade zahtjeva MUP će od HZZ-a, po službenoj dužnosti, zatražiti Mišljenje o zapošljavanju državljana treće zemlje.

KRITERIJI KOJE POSLODAVAC MORA ZADOVOLJITI za dobivanje pozitivnog Mišljenja HZZ-a:

 • obavlja gospodarsku aktivnost u RH,
 • nema dugovanja po osnovi javnih davanja vezanih za porez na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja,
 • u zadnjih 6 mjeseci ima zaposlenog najmanje jednog radnika iz RH ili EU na neodređeno i u punom radnom vremenu,
 • nije kažnjavan iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

IZNIMKE:

Za određena zanimanja Zakonom o strancima propisano je da nije potrebno provoditi test tržišta rada. To su zanimanja za koja postoji trajna potražnja i koja se ne mogu nadomjestiti s domaćeg tržišta rada (popis takvih zanimanja preuzmite ovdje), sezonsko zapošljavanje Radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana te u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju za ključno osoblje u trgovački društvima. U ovim slučajevima Zahtjev za dozvolu za boravak i rad podnosi se direktno, bez testa tržišta rada, online, preko aplikacije HZZ-a.

DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD 'NA STARI NAČIN'

U pojedinim slučajevima policijske uprave odnosno policijske postaje mogu i dalje samostalno izdavati Dozvole za boravak i rad bez provedbe testa tržišta rada i bez Mišljenja HZZ-a.

To su slijedeći slučajevi:

 • produženje dozvole za boravak i rad za istog Poslodavca i istog Radnika,
 • sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
 • dozvole za boravak i rad za ključne osobe u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Za navedene slučajeve zahtjevi za dozvole za boravak i rad podnose se osobno ili e-mailom nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prema mjestu boravka ili rada Radnika ili prema sjedištu Poslodavca.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu Obrazac 9a uz koji se prilaže potrebna dokumentacija u kopijama:

 • važeće putne isprave Radnika,
 • ugovor o radu,
 • dokaz da Radnik nije osuđen za kaznena djela u matičnoj državi i
 • dokaz o stečenom obrazovanju i/ili kvalifikaciji.

Zahtjev se popunjava vlastoručno od strane Radnika, potpisuje te ga se elektroničkom poštom, u pdf formatu dostavlja nadležnoj policijskoj upravi/postaji. Uz zahtjev prilaže se još i potvrda o plaćanju upravne pristojbe.

PRODULJENJE DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD

Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad podnosi se i dalje nadležnim policijskim upravama odnosno postajama i to najkasnije 15-30 dana prije isteka važenja dozvole.

U našem knjigovodstvu pružamo uslugu online podnošenja zahtjeva za test tržišta rada i za izdavanje dozvola za boravak i rad ZA KLIJENTE KNJIGOVODSTVA.

IZVOR: www.hzz.hr

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !