10
Jan

Donacije potres

Poduzetnici imaju pravo na doniranja određenih svota novca udrugama i drugim registriranim djelatnostima koje ne ostvaruju dobit, dohodak ili profit, u skladu s posebnim propisima.

U nastavku uputa kako donirati:

2 glavna uvjeta za isplatu donacija:
- donacija mora biti u tuzemstvu i
- ne smije prelaziti 2% prihoda poduzeća ostvarenog u prethodnoj godini.

Donacije u novcu ne podliježu obračunu PDV-a.

Donacije u naravi (stvarima) podliježu obračunu PDV-a, ako je poduzeće koje donira obveznik PDV-a.

Svaku donaciju mora pratiti vjerodostojna dokumentacija – odluka o darovanju i potvrda iz koje se vidi da je novac uplaćen (izvod s poslovnog računa); ako se radi o donaciji u naravi mora postojati i račun o nabavi stvari za donaciju.

IZNIMKE:
Porezno nisu priznate i uvećavaju poreznu osnovicu poreza na dobit slijedeće donacije:

- donacije iznad 2 % prihoda prethodne godine, osim ako su dane prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija,
- donacije u inozemstvo (bez obzira na iznos),
- donacije drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarenja dobiti, dohotka ili prihoda,
- donacije koje poduzetnici daju u prvoj godini poslovanja.

DONACIJE FIZIČKIM OSOBAMA – pravne osobe mogu donirati svoje radnike i ostale fizičke osobe kako slijedi:

- RADNICI – donacija za radnike koji su pretrpjeli određenu štetu i oštećenje imovine zbog elementarne nepogode radi prirodne katastrofe proglašene od strane RH,
- OSTALE FIZIČKE OSOBE – donacija za fizičke osobe koje nisu zaposlenici poduzeća, a koji su pretrpjeli štetu i kojima je stradala imovina, ali samo pod uvjetom proglašenja prirodne katastrofe od strane nadležnih institucija RH.

Za fizičke osobe zakon ne propisuje visinu donacije, a isplata se može izvršiti na račun fizičke osobe ili u gotovini.

Svaku donaciju fizičkim osobama također mora pratiti vjerodostojna dokumentacija – odluka o darovanju i potvrda iz koje se vidi da je novac isplaćen/uplaćen (za gotovinu izjava) i dokumentacija iz koje je vidljivo da je fizička osoba pretrpjela štetu uzrokovanu razlogom doniranja (npr. prijavom ili procjenom štete, dokaz o vlasništvu imovine, prijavom prebivališta i sl.)

Primjeri odluka o darovanju u kategoriji 'VAŽNI OBRASCI'.

IZVOR:
TEB poslovno savjetovanje
https://www.womeninadria.com/sto-poduzetnici-moraju-znati-o-donacijama-i-u-slucaju-potresa/

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !